Fotóalbum

VisszaFőoldal 

NÉMET NYELVI TÁBOR

Pályázat kódszáma: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134

Projekt elnevezése: „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban”

 

„Nyelvi tábor” komplex szervezése és lebonyolítása keretében a német nyelv használatával

A tábor helyszíne: 9777 Rábahidvég, Csodaszarvas Tájpark

Ideje: 2014. július 13-18-ig

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134 számú „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban.” elnevezésű pályázati projekt keretében a Teskándi Csukás István Általános Iskola tanulói részére komplex szolgáltatásként 1 alkalommal 5 napos német nyelvi tábort szerveztünk teljes ellátással, 15 tanuló részvételével.

A szakmai elemek az idegen nyelv tanításának keretében a már elsajátított nyelvi alapismeretek és a beszédkészég fejlesztésére fókuszáltak, tanórán kívüli tevékenységek szervezésével. A foglalkozásokat képzett szakember vezette.

A szakmai felügyeletet a Csukás-suli 2 pedagógusa látta el.

A tanulói foglalkozások szervezése a táborok idején az alábbi témakörökben valósultak meg:

- tanórán kívüli nyelvi oktatás: képzett oktatóval napi 4 óra nyelvóra az iskolai szakoktatóval egyeztetett tematika alapján német nyelven

- szabadidős tevékenység biztosítása a táborban és azon kívül, ahol a nyelvgyakorlás is szerepet kapott

- a tábori életet színesítő közösségi programok (sportjátékok, kirándulás, vetélkedő, lovaglás, stb.)

A nyelvoktatás egyénre szabottan és csoportos formában is zajlott, a korosztályt és a nyelvismeretet figyelembe véve. A napi foglalkozások során használatba vették a tábor helyszínére rendszergazda segítségével kitelepített számítógépeket, a nyelvoktatásra beszerzett és a munkaállomásokra installált XClass szoftvert. Digitális tananyag és az internetes tartalmak felhasználásával bővítették szókincsüket. Beszédtechnikát gyakoroltak élő szóban és egyénre szabottan a szoftveres technikával. A napi életmódra és a természetes környezetre hangsúlyt fektetve kerültek feldolgozásra a nyelvi tartalmak. A tábori környezet oldottabbá tette a tanórán kívüli oktatási formát, amely megfelelően motiválta a gyerekeket. A táborozók nyelvi tábor feliratú pólót, újrahasznosított anyagból készült tollat és jegyzetet kaptak ajándékba búcsúzóul a vendéglátóktól.

 

 

..