Fotóalbum

VisszaFőoldal 

NEMZETI HAGYOMÁNYOK, HELYTÖRTÉNETI ISMERETEK

Pályázat kódszáma: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134

Projekt elnevezése: „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban”

 

A nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozásokon 2014.04.02 - 2014.06.06. és 2014.09.15- 2015.01.27. között az alsó és felső tagozatosok egyaránt ismerkedtek tágabb és helyi környezetünk történelmi múltjával, földrajzi adottságaival, művészeti emlékeivel. Az előadók IKT eszközök segítségével mutatták be a nemzeti hagyományok gyökereit, az organikus művészeti alkotóelemek megjelenését, kultúránkban betöltött szerepét, illetve a régészet tudományos eredményeit. A program 60 alkalommal, alkalmanként 2-2 órában, 15-15 fő tanuló részvételével valósult meg az alábbi két témakörben, elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal a Teskándi Csukás István Általános Iskolában és külső helyszíneken:

Művészet megjelenése múltunkban (30 alkalommal)

Megismerkedtek a népi motívumok, jelképek forma- és színvilágával, azok konkrét jelentéstartalmával, a fa, életfa, világfa jelképrendszerével, felelevenítettek régi és mai mesterségeket. Az őskori ember ábrázolásain keresztül érintették annak hitvilágát, gondolkodását. Az élet a középkorban – cégérek, iniciálék témakörben - a középkori kódexmásolók tevékenységének bemutatása történt meg. A tanulók képet kaptak a rég-és közelmúltról, lehetőségük volt összevetni őseink nyugodt, természettel harmonizáló életét a mai rohanó világunkkal. A témakörökben kiemelt szerep jutott a környezettudatos szemlélet elsajátításának. A foglalkozás gyakorlati részében fa, papír, vászon, üveg, parafa alapra szabadon alkottak, különböző kompozíciókat készítettek. Minden alkalommal a témához kötődő, de a szabad fantáziájuk szerint elkészített munkák egészen különlegesek lettek, a kész műveket minden esetben haza is vihették a gyerekek.

Régészeti és helytörténeti alapismeretek (építészeti emlékek, életmód, 30 alkalommal)

A témakör foglalkozásai iskolai és külső helyszínen zajlottak. Előadások keretében megismerkedtek a Teskánd környéki templomokkal, várakkal a dobronhegyi, a bödei, a salomvári, a zalaszentgyörgyi és a megyében kissé távolabb eső, de országos jelentőségű türjei templommal és az egervári várral, szűkebb hazájuk Zala megye, azon belül is Göcsej néprajzi értékeivel és hagyományaival is. A tanulók megfigyelhették a középkori templomok főbb ismertetőjegyeit, betekintést nyerhettek a műemlékek régészeti kutatásába, tudatosult bennük a műemlékvédelem fontossága. Szó volt a régészeti kutatás fontos mozzanatairól, megismerkedtek a gyerekek a régészetben használt eszközökkel és módszerekkel.  A gyakorlatban is megtapasztalták a megszerzett ismereteket külső, feltárt ásatási helyszínen, amelynek során régészeti leletek másolatait tárták fel Zalalövőn és Keménfán. A nemzeti hagyományokhoz kötődő néprajzi ismereteiket bővítették a zalalövői műemlék jellegű Tájházban, ahol a népi építészet, forma- és eszközvilág bemutatására került sor.
A foglalkozásokat szakemberek vezették. A külső helyszínekre autóbusszal jutottak el a tanulók.
A szakmai felügyeletet az iskola pedagógusai látták el alkalmanként 1-1 fővel.

 

..