Fenntartási időszak 2016-2017

Főoldal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldal tetejére

Pályázat kódszáma: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134

Projekt elnevezése: „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban”

A Teskándi Csukás István Általános Iskola tanulói számos tanórán kívüli foglalkozáson, képzéseken, projekt eseményeken vettek részt, amelyek új ismeretekkel és élményekkel egészítették ki tanulmányaikat, így tapasztalataik által gazdagabbá váltak. A programok a pályázat végrehajtási időszakában is folytatódtak. A 2017-2018. tanévben lezajlott tevékenységek összefoglalója.

 

A „Hogy jobban megismerjelek! – Hatékony tanuló megismerési technikák” megnevezésű jó gyakorlat programjának 2017/2018. tanévi lebonyolítása során megvalósult a tanulói megfigyelés, nyomon követés, a perszonális segítés dokumentációjának évfolyamonkénti vezetése. A program folytatásának keretében szakmai megbeszélésekre, tapasztalatcserékre került sor mind a szakmai vezetővel, mind az érintett pedagógusok egymás között, illetve a programátadó söjtöri iskola projektfelelősei között.

Az idei évben a felmenő rendszernek megfelelő nyomon követéssel az 1. és 2. osztályban a DIFER mérés során az OPTIMUMOT el nem érő tanulók az érintettek, a 3. osztályban a tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését végeztük a program segítségével 6 alsós tanítónő közreműködésével. A tanév elején az 1-2 osztályos dokumentációhoz hasonlóan elkészült a 3. osztályra vonatkozó éves feladatkört érintő tevékenységsor összesítése a hozzá tartozó mérésekkel együtt. A programhoz kapcsolódóan hasznosult a tantárgyfelosztásban is megjelenő korrekciós munka lehetősége. A nyomon követéshez és a fejlesztési célok kitűzéséhez és elérését segítette a megfelelő szülői együttműködés.

 

Az ökotábor 2018. június 18-22 között Boncodföldén az EzerJóFű Porta szervezésében valósult meg 30 fővel az 1-6. osztályos teskándi tanulók részvételével. A diákok az öko-szemléletről szereztek kézzelfogható tapasztalatokat.

Az öko-programok organikus környezetben kerültek lebonyolításra. Kiemelt programjaink voltak: túra a Biotanyához; „Újra a vadonban” felfedezés; kézműves foglalkozások; madarak készítése kartonból; a tavaly ültetett gyümölcsfák meglátogatása; előadás a gyakorlati madárvédelemről; látogatás egy fenntartható életet választó családnál, akik jurtában élnek az erdőben; fürdés a zalalövői Borostyán-tóban; előadás a horgászás technikájáról; rovarhotel készítése; a nyerskonyha kipróbálása. Csoportos programként a tanyán saját „bunkit” építhettek; gyakorolhatták az ágszobrászatot és a fafaragást, vagy önállóan szervezett játékokban vettek részt. Készítettek virágkorongot és elmaradhatatlan volt a számháború, valamint a kincskereső túra. Az egész napos foglalkozások bőséges és élménydús elfoglaltságot biztosítottak tanítványainak a nyári szünidőben a teskándi pedagógusok részvételével.

 

 

 

 

 

Idén idegen nyelvi környezetben szervezett intézményünk pedagógusa német nyelvi tábort 2018.05.20-05.25. között, 6 nap (5 éjszaka), 15 fő részvételével Obervellach (Ausztria) központi helyszínnel, 2 fő kísérő pedagógus segítségével, Imre Ildikó tanárnő szervezésében.

Az izgalmas - délelőtti tanulmányi és a délutáni szabadidős - programok keretében a fő szempont a német nyelv használata különböző témakörökre fókuszálva, valamint Ausztria, mint német nyelvterületi ország megismerése. A heti programot városnézés, túrázás, nemzeti park megismerése, kvízjátékok, múzeumlátogatás, stb. színesítette. A napi német nyelvi órákat diákjaink kiegészítették saját utazási naplójuk vezetésével, amelyet a hazaérkezést követően bemutattak az intézményben. Az élménydús, helyenként izgalmas programelemekkel nagyon hamar eltelt ez a pár nap, de mindenki jól érezte magát: új nyelvi képességekkel és remek kulturális tapasztalatokkal töltődtek fel.

Egészségnap A projekttevékenységek közül idén a ”Mozgás”-program valósult meg a Csukás napok rendezvénysorozat keretében. Az egészséges életmódra nevelés céljával folytak a délelőtti előadások a mozgás fontosságáról, illetve a „Csulimpia” intenzív mozgásprogramja adta az izgalom legjavát az iskola össze diákjának részvételével.

Április 27-én délelőtt 5 korcsoportban hallgathattak iskolánk tanulói interaktív előadásokat a mozgás fontosságáról intézményünk pedagógusaitól. A szakmai anyagot (a PPT előadásokat) a védőnő, az iskolaorvos és a Domberdő Egyesület állította össze és bocsátotta rendelkezésünkre. A délutáni „CSULIMPIÁN” mintegy 3 órányi időtartamban 23 helyszínen próbálhatták ki tanulóink ügyességüket, kreativitásukat, elméjüket. Ezeken gyűjthették beváltható pecsétjeiket a szülők által készített gyümölcssalátára, gyümölcslére, valamint tárgyjutalmakra. Motiváló hatású volt az aulában kihelyezett 72 db felajánlott tárgyjutalom, melyek között volt sok sportszer, játék, könyv és értékes ajándékutalvány, melyeket az összegyűjtött pecsétek alapján nyerhették el. A 4 korcsoportban a legjobb 18-18 tanuló választhatott jutalmat a nyeremények közül.

Köszönet a szülőknek, akik felajánlásaikkal támogatták rendezvényünket!

 

Az iskolán belüli bántalmazás, zaklatás megelőzése elnevezésű program keretében először április 20-án a témakörben beszélgetésbe ágyazott foglalkozáson vettek részt a 8. osztályosok 25 fővel. Május 22-én folytatódott a program az 5. évfolyamon 15 tanulóval Döbrentei Judit tanárnő közreműködésével. A foglalkozásokon a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályáról Tóth László rendőr százados a „Mentsük meg Gordont!” című foglalkozásával hívta fel a gyerekek figyelmét az internetes bántalmazásra, és annak következményeire.

 

 

Egészségfejlesztési ismeretek program keretében Bertók Béláné védőnő a függőséget okozó szerek széles skálájáról beszélt az ötödik évfolyamos gyermekeknek, megemlítve a leghétköznapibb narkotikumokat is. Kiemelte a környezeti társadalmi csoportok szerepét a dohányzási szokások kialakulásában. A gyermekek demonstratív jelleggel megnézhették az egészséges és dohányos tüdő folyadékos preparátumát, az érzékletes tapasztalást elősegítve.
A program 2018. június 13-án valósult meg 33 tanuló részvételével.

 

Családi életre nevelés program keretében 2018. június 13-án tartott előadást a gyerekek által jól ismert védőnő Bertók Béláné, egy hiteles és kötetlen hangulatú találkozón. Az 5. osztályosok serdülőkori változásait, a hormonok hatását, az ezzel összefüggő testi változásokat ismertette. A férfi és női szervezet anatómiai különbsége mellett kiemelte a higiénés helyes szokásokat, a tisztálkodás fontosságát a serdülő korban. Ezt folytatva Zalecky Elza mentálhigiénés szakember 1 órás előadásával a stresszel összefüggő tényezőkről, annak hatásáról a családi és az iskolai életre tartott foglalkozást. Kitöltöttek két stressz-kérdőívet, amely az általános és pillanatnyi érzéseikre fókuszált. Szakmai kiértékelését eredményét a nevelési programunkban fogjuk hasznosítani.

 

Elsősegélynyújtási tanfolyam programjában 2018. június 13-án 33 ötödik évfolyamos tanulónk vett részt, akik megismerhették az orrvérzés és annak elállítása témakörét, mint gyakori szünidei baleseti tényezőt. Iskolánk védőnője, Bertók Béláné részletesen ismertette a vérzés különböző fokozatait, azok ellátását. Utána gyakorlatban is bemutatta az orrsérült kórházba szállításáig elkészíthető parittyakötést. Felhívta a figyelmet a nyári szünidő veszélyforrásaira, átvették a sebellátási-kötözési alapismereteket a program eszközállományából  biztosított szemléltető anyag segítségével, valamint átismételték az újraélesztés menetét is.

 

A Balesetmegelőzési - és közlekedési ismeretek programját Tóth István nyugalmazott rendőr százados vezette. A 3. osztályos 30 tanuló részére a nyári szünidő veszélyeire hívta fel a figyelmet. A tanulók nagyon komolyan vették a rendőri munka tapasztalatain alapuló, interaktív előadást. A gyerekek is beszámolhattak saját és a felnőtt társadalom – néha felelőtlen – magatartásáról. A program 2018. június 13-án került lebonyolításra.

 

Az Informatika szakkör iskolánk helyi tantervében rögzítetteknek megfelelően Hujber Sándor informatika tanár- szakkörvezető- irányításával valósult meg 15 fő részvételével a teljes tanévben, heti plusz egy órai foglalkozással. Tananyagtartalma (IKT ismeretek, hálózati ismeretek, stb.) az előző évek tematikájának megfelelően épült fel. A szakkörön szerzett ismeretek lehetővé tették, hogy a résztvevő tanulók egyéni jelentkezéseik alapján alapfokú ECDL vizsgát tegyenek.

 

Mindennapos testnevelés programjában az iskola mintegy 200 diákja részt vett, heti 5-5 tanórában. A tanévben idén is folytatódtak a futball szakkörök 1-4. osztályosok részére, valamint az úszásfoglalkozások a 3. és 6. osztályosoknak a teskándi óvoda uszodájában. Ugyanitt úszásfoglalkozásokra is sor került osztályonként, továbbra is önköltséges alapon az arra jelentkezőknek.

A tanév során heti két alkalommal a 4. és 5. osztályosok részére a testnevelés órákon kosárlabda képzés folyt a RICSILLA sportszakosztállyal kötött megállapodás keretében. A Domberdő Természetvédelmi Egyesülettel kötött megállapodás alapján a szervezet biztosított külső sportpályát és eszközöket a szabad levegőn szervezett sportprogramoknak. Több tanítványunk járt folyamatosan az XXL Fitness Club és más sportegyesületek edzéseire. A fiúk és lányok közül is jelentős számban jártak a lakhelyük színeiben működő focicsapat edzéseire. A fenti mozgásformáknak köszönhetően intézményünk tanulóinak a testneveléshez, a szabadidős testmozgásformákhoz való hozzáállása sokat fejlődött. A mindennapos testnevelést kiegészítő, egészségfejlesztő, a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését szolgáló és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatási formák megtapasztalása, gyakorlása kézzelfogható volt, a mozgásöröm pillanataival. A testnevelést tanító pedagógusok nagy hangsúlyt fordítottak arra, hogy felhasználják óravezetéseik során a pályázat keretében megvásárolt eszközöket.