Fenntartási időszak 2016-2017

Főoldal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldal tetejére

Pályázat kódszáma: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134

Projekt elnevezése: „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban”

A Teskándi Csukás István Általános Iskola tanulói számos tanórán kívüli foglalkozáson, képzéseken, projekt eseményeken vettek részt, amelyek új ismeretekkel és élményekkel egészítették ki tanulmányaikat, így tapasztalataik által gazdagabbá váltak. A programok a pályázat végrehajtási időszakában is folytatódtak. A 2016-2017. tanévben lezajlott tevékenységek összefoglalója.

 

Jó gyakorlat

A „Hogy jobban megismerjelek! – Hatékony tanuló megismerési technikák” megnevezésű jó gyakorlat programjának 2016/2017-es tanévi lebonyolítása során megvalósult:

a tanulói megfigyelés, segítés dokumentációjának évfolyamonkénti vezetése.

Szakmai megbeszélésekre, tapasztalatcserékre került sor mind a szakmai vezetővel, mind az érintett pedagógusok egymás között, illetve a programátadó a Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola Tánczosné Blaskovics Erika és Bedőné Fatér Tímea projektfelelőseivel, valamint az érintett szülőkkel és szervezetekkel.

Az idei évben a felmenő rendszernek megfelelő nyomonkövetés az 1. és 2. osztályban a DIFER mérés során az OPTIMUMOT el nem érő tanulók az érintettek.

(Támogató pedagógusok: Tóth Ildikó, Farkasné Péntek  Zita, Koller Zsuzsanna és Szabó Emőke tanítók)

A programhoz kapcsolódóan is nagyon hasznosak voltak a heti korrepetálási alkalmak, melyeken a tanulók fejlesztése a pályázatnak való megfelelés tekintetében megvalósulhatott.  A nyomon követéshez, fejlesztéshez, a fejlesztési célok kitűzéséhez a szülői együttműködés pedagógusaink szerint megfelelő volt.  

 

  

Ökotábor

Az ökotábor idén Boncodföldén valósult meg az Öreghegyen az EzerJófű Porta szervezésében 50 fő teskándi tanuló részvételével, 1 alkalommal 2017. június 19-23 között. Szakemberek részvételével tartalmas programok zajlottak. A diákok kézzelfogható „öko”-szemlélettel találkozhattak ismét. Célunk volt a programmal a környezettudatos életmódra nevelés folytatása, esélyegyenlőséget biztosítva minden jelentkezőnek, korosztálytól függetlenül. A helyszínen tapasztaltak alapján a tábor sikeresen zajlott le, a természeti környezetben nagyon jól érezték magukat diákjaink, melyről a Zalai Hírlap is közölt újságcikket 2017.június 24-én.

 

                         

 

Nyelvi tábor

Egy alkalommal került megvalósítására angol nyelvi táborunk 2017. augusztus 23 -28 között, 15 fővel a Teskándi Csukás István Általános Iskolában – mint központi helyszínnel – , ahol a gyakorlatias nyelvismereti foglalkozások mellett sok érdekes szabadidős programmal élvezhették az együttlétet tanítványaink. A foglalkozások fő szempontjaként az angol nyelv élő használatát erősítettük, változatos témakörökre fókuszálva.

 

 

Iskolán belüli bántalmazás és zaklatás megelőzése

A program egy alkalommal az 5. osztályban 17 fővel valósult meg Szujkerné Imre Ildikó osztályfőnök közreműködésével, aki a rendőrség képviseletében Csizmazia Péter és Tóth László előadók közreműködésével májusban „Mentsük meg Gordont!” című foglalkozásával hívta fel a gyerekek figyelmét az internetes bántalmazás veszélyeire, és annak következményeire. A program egyes alkotóelemei a tanév során a tanmenet részét képezték az osztályfőnöki tanóráknak is.

 

Egészségfejlesztési ismeretek c. program keretében négy témakörben tartott Zalecky Elza mentálhigiénés szakember 1 alkalommal előadást 2017. június 14-én a 7. és 8. osztályosoknak, 30 fő részvételével.

az alkohol hatásai társadalmi jelentősége

a drog veszélyei, és a drogmegelőzés

a dohányzás káros hatásai

étkezési kultúra, diabétesz és diabetikus életmód.

Tanulóink aktív részvételével, közvetlen hangulatban zajlott a program, amelyben a drogmegelőzés és a drog veszélyei témakör érdekelte legjobban a tanulókat.

 

A családi életre nevelés

A program Zalecky Elza mentálhigiénés szakember vezetésével, 1 alkalommal valósult meg a 7. osztályban, 22 fő részvételével, 2017. június 13-án.

A szakember két kiemelt témakörben tartott interaktív előadást:

A család fogalma, szerepe a különböző történelmi korokban.

A család megjelenési módjai napjainkban.

Ebben kooperatív módon dolgozták fel a gyerekek és szülők jogainak és kötelezettségeinek számtalan megjelenési módját.

A program a projektben beszerzésre került digitális tartalmak felhasználásával valósult meg.

 

 

Elsősegély-nyújtási tanfolyam

A program az iskolánk védőnője, Bertók Béláné vezetésével, előadásával valósult meg 2017. június 14-én 30 fő 7., 8. osztályos tanuló részvételével .  A  szakember felhívta a gyermekek figyelmét a nyári szünidő veszélyforrásaira, átvették a sebellátási-kötözési alapismereteket a program eszközbeszerzéséből biztosított szemléltető anyag segítségével, valamint átismételték az újraélesztés gyakorlatának menetét is.

 

Baleset-megelőzési ismeretek

A program Tóth István nyugalmazott rendőr százados, közlekedési szakember vezetésével zajlott le 1 alkalommal. A Csukás-napok programjának eseménysorába illesztett előadás a 7.és 8. osztályos tanulók részvételével történt 2017. április 28-án. Itt elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait, a közlekedésben való részvétel felelősségét dolgozták fel interaktív módon. A délutáni program keretében a délelőtti előadáshoz kapcsolódóan KRESZ tesztet is kitölthettek a tanulók. A verseny korosztályonkénti győztesei értékes nyereményeket kaptak az előadótól.  

 

Informatika szakkör

A program iskolánk helyi tantervében rögzítetteknek megfelelően Hujber Sándor informatika tanár- szakkörvezető- irányításával valósult meg 15 fő részvételével. Tananyagtartalma az előző évek tematikájának megfelelően épült fel. A szakkörön szerzett ismeretek lehetővé tették, hogy a résztvevő tanulók egyéni jelentkezéseik alapján sikeres alapfokú ECDL vizsgát tegyenek.

 

 

Mindennapos testnevelés

A program megvalósítása a heti 5 tanórán az egész tanévben folyamatos volt, ahol a projekt keretében beszerzett eszközök felhasználásra kerültek mind a 8 évfolyamon, a 10 osztály 207 tanulójának részvételével.

 

 

Egészségnap

Az egészségnap program keretében a ”Mozgás szabadtéri keretek között” c. valósult meg 2016. szeptember 27-én 1 alkalommal, egész napos iskolai rendezvényként 204 tanuló részvételével természetjáró túra keretében Teskánd tágabb környezeti területén. Ennek során az egészséges mozgásra alapozva gyűjtöttek tanítványaink a természetben található élőlényekről fotókat, figyelhették meg a szűkebb hazájuk természeti környezetét, a túra segítségével pedig átélték a mozgás és együttlét örömét. A nap során a természetben található anyagokból csoportosan készítettek mandalákat, amelyek díjazásra kerültek. A programban 10 osztály tanulói és az intézmény pedagógusai vettek részt.

 

 

A nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozására a környezetismeret, a hon- és népismeret, a történelem, a technika- és életvitel, a magyar irodalom, a földrajz, a rajz- és vizuális nevelés tanórákon került sor a tantervbe illesztett céloknak megfelelően.