Pályázat: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134

VisszaFőoldal

Eszközbeszerzések

 

Pályázat kódszáma: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134

Projekt elnevezése: „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban”

 

 

Eszközbeszerzések:

A pályázati támogatás eredményeként számos új és korszerű oktatást segítő eszköz került az intézményünkbe a projekt időszakban történt beszerzésekkel. A támogatás hozzájárult a nemzeti és európai identitás kialakításához és megerősítéséhez, elősegítette az iskoláskorú gyermekek együttműködési, alkalmazkodási, egészségvédelmi, infokommunikációs és idegen nyelvi készség- és képességfejlesztését, a testmozgás iránti igényviselkedésbe épülését, valamint környezettudatos ismereteik bővítését. Az eszközöket tanórán kívüli foglalkozásokon használták először a diákok. A beszerzett eszközök a pályázati programban vállalt öt éves fenntartás részeként beépülnek az intézmény oktatási-nevelési folyamatába.

 

Nyelvi labor és támogató rendszere: speciális hálózati számítógépes program és technikai kiegészítők a meglévő számítógépes tantermet alkalmassá tették arra, hogy az idegen nyelvi órákon nyelvi labor munkaállomásaiként működjenek az egyes számítógépek. A tanári gépről vezérelve lehet egyéni, kiscsoportos és csoportszintű foglalkoztatásra használni. A mikrofonos fejhallgatókon keresztül zajlik a kommunikáció a tanulók és a pedagógus közt a tanár által irányítottan. Az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagok "küldhetők ki" a gyermekek gépeire egyénileg vagy csoportszinten. E technika jól szolgálja az informatika ismeretek oktatását.

 

Informatikai fejlesztés: A pályázati támogatásnak köszönhetően két interaktív táblarendszerrel gazdagodva már hat tanteremben alkalmazhatják a pedagógusok a tanítási órák hatékonyságát, a tananyag jobb megértését szolgáló eszközöket. Hat darab korszerű asztali számítógép és 5 db notebook beszerzésével tovább javult az intézményünk számítógépes parkja, melyek az oktatásban történő felhasználásra kerülnek a pályázati megvalósítás időszakát követően.

 

A mindennapos testnevelés feltételrendszerét javítják az új beszerzésű hagyományos és alternatív sporteszközök a felsorolás teljessége nélkül: újszerű mozgásfejlesztő eszközként pl. steppadok; funkcionális erősítőként húzódzkodó állványok, TRX; labdajátékok és a hozzátartozó palánkok, állványok; kiegészítőként pulzusmérő karórák, amelyek új, innovatív módon segítik a mindennapi mozgás és egészségmegőrzés folyamatát. 

 

Az egészségnevelés, a hagyományőrzés és környezeti nevelést szolgáló beszerzések számos új demonstrációs eszközhöz juttatják az iskola oktatói és tanulói közösségét (iskolai emberi és szervi modellek, palackprés, ambu baba, emberi csontváz, vérnyomásmérő, vércukormérő, csoportszőnyeg, tánccipők és csizmák, szövőkeretek, környezettudatos társasjátékok, stb.).

 

A beszerzések az Európai Unió, az Európai Szociális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósultak meg mintegy 13,5 millió Ft pályázati támogatásból.

 

 

..