ProgramokSzakmai megújulásZárórendezvénySajtómegjelenés

Iskolai honlap

 

Pályázat kódszáma: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134

Projekt elnevezése: „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban”

A Teskándi Csukás István Általános Iskola a helyi önkormányzat együttműködésével 81.662. 070 Ft támogatást nyert el 2013-ban Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatán a köznevelési rendszer megújításának céljával (TÁMOP 3.1.4-12/2).

A program elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztését.

A program fő célja, hogy támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését; javítsa az oktatás és képzés minőségét és hatékonyságát, kiemelten az idegennyelv-tudást, a digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési-, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot; elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.

A támogatás segíti a nemzeti és európai identitás kialakulását, elősegíti az iskoláskorú gyermekek együttműködési, alkalmazkodási, egészségvédelmi, informatikai és idegen nyelvi készség- és képességfejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.

A projekt keretében a pedagógusok szakmai-módszertani megújítására is sor kerül továbbképzésekkel.

A projekt a digitális, sport- és egészségfejlesztési és környezettudatos taneszközök intézményi szintű fejlesztéséhez is hozzájárul.

A támogatás fedezi a pályázati program minden költségét.

A program 2013.03.23 - 2015.06.30. közötti megvalósítását követő 5 éves fenntartással került támogatásra az Európai Szociális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete – mint kedvezményezett – közreműködésével.