Iskolánk bemutatása - OM 037598

  A „Csukás-suli” rövid története és jelene

  Iskolánk Teskánd település szívében található. Községünk Göcsej tájegység kapujában, Zalaegerszeg közvetlen szomszédságában helyezkedik el.
  Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, szépült, egyre inkább elővárosi jelleget öltött, és a lakosság száma is fokozatosan nőtt. A településen a demográfiai viszonyok megváltoztak, így természetes igényként merült fel, hogy a falu egy saját, korszerű iskolával és óvodával gazdagodjon.

  Az új 8 osztályos Körzeti Általános Iskolát a társult 4 településsel – Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde, Hottó – együtt közös igazgatás alatt hozták létre.
  1990-ben indult az első tanév. Oktatási, nevelési intézményünk több célú intézményként is működött: ide tartozott a 2005-ben átadott ötcsoportos, tanuszodás óvoda. A 18 méteres medence sokféle egészségmegőrző igényt kielégít. 2006 őszétől 2 csoportos bölcsőde is működik az iskola épületében községi fenntartással. Az iskola jelenleg 225 gyermeknek nyújt nevelést, oktatást.

  Pedagógiai programunk meghatározott legfontosabb célja: „Tanulóink szívesen járjanak ide, és érezzék jól magukat iskolánkban, élménygazdag diákéveket teremtsünk számukra, és olyan képzést nyújtsunk, hogy mindenki képességének megfelelően a legjobb eredményt érhesse el.”

  Fontos szerepe van a gyermekek iskolához való kötődésében az iskola nevének, szellemének. Keretet ad tevékenységünknek, erősíti az együvé tartozás élményét. 2007-ben a pedagógusok javaslatára és a gyermekek szavazatai alapján névadóként olyan személyt választottunk, akinek műveiből árad a gyermekszeretet, a vidámság. A többszöri látogatás és a kölcsönös ismerkedés, a közvetlen kapcsolat létrejötte után Csukás István, aki a magyar gyermek-és ifjúsági irodalom élő klasszikusa, nevét adta intézményünknek. Diákjaink büszkén viselik a Pom Pom és Picur képével díszített egyen pólót. A felavatott új névtáblán szereplő logót, a Picur-képet Csukás István állandó illusztrátora, Sajdik Ferenc alkotta kifejezetten erre az alkalomra.

  Az iskola épülete szépen parkosított környezetben helyezkedik el, tágas belső udvarral, aulával, tornateremmel, a tetőtérben számítástechnika részleggel. Ezek lehetőséget nyújtanak a különböző iskolai és közösségi rendezvények tartására.  Az emeleten található az igazgatói iroda, a tanári szoba és a gazdasági iroda. 2005 nyarán került sor az iskola tetőterének bővítésére, melynek során egy fejlesztő terem és két tanterem került átadásra.
  Az integrált nevelés keretében csoportonként heti 3-4 többletóra megtartásával segítjük a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását. Az uszodának köszönhetően további lehetőség nyílik a differenciált képességfejlesztő szakkörökön kívül más, az egészséges életmód megteremtését segítő foglalkozások bevezetésére is.

  Az iskola tantárgyi szerkezetéből fakadóan diákjaink az átlagosnál magasabb óraszámban tanulják

   

  • az idegen nyelvek közül az angolt és a németet. Első osztály félévétől harmadik évfolyamig hetente 2 alkalommal ismerkednek a választott idegen nyelvvel. Ezzel a nyelvtanulás megszerettetése a célunk, és az ingyenességéből fakadóan mentesíteni a szülőket az önköltséges tanfolyamok terheitől. Negyedikben 3, majd ötödiktől hetente 4 órában tanulják az idegen nyelvet.
  • a negyedikesek informatika szakkörével kezdődnek e korszerű tudomány és technika alapjai. Ötödik évfolyamtól heti 1 órában ismerkednek az informatikával a felső tagozatosok. A legszorgalmasabbak hatodik év végén jelentkezhetnek a 3 órás, emelt óraszámú, nemzetközi jogosítvánnyal záruló két éves képzésre.


  A szabadidő hasznos eltöltése érdekében számos lehetőséget kínálunk a gyerekeknek a tanítási időn kívül szervezett programjainkkal. Rendszeres látogatói vagyunk kulturális rendezvényeknek. Évről évre igyekszünk élményekben és tudásanyagban gazdag programot nyújtó nyári és téli túrákat, táborokat szervezni a természet, és a sportot kedvelő gyerekek számára.  Célunk, hogy a környező tájak csodálatos természeti értékeit megismerjék a diákok. 1998-tól sítábort szervezünk a téli sport iránt érdeklődő tanulók számára, nyaranta pedig kéthetes, fürdőzéssel egybekötött nyári tábor várja a fiatalokat.

   

  2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete az intézmény működtetője és fenntartója.

  Módosítás: (2014. április 08. kedd, 07:53)